Enflasyon Nedir ? Enflasyonu Oluşturan Nedenler Nelerdir ?

0

Bu makalemizde enflasyon nedir ? Enflasyon neden oluşur gibi herkes tarafından merak edilen soruların cevaplarını paylaşmaya çalışacağız. Enflasyon ile ilgili merak ettiğiniz soruların cevaplarını bulabileceğiniz yazımız altına sizlerde görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz.

Enflasyon Nedir?

Enflasyon, ülke sınırları içerisinde yapılan alışverişlerde paranın satın alma gücünün azalması ve fiyatlar genel seviyesinin artması sonucu oluşan kısmi krizdir.

Enflasyonlar Türkiye’de sıkça görünmekte ve enflasyon ile yaşamaya alışkın ülke olarak nitelendirilmekteyiz. Bu durum ithalatı ciddi ölçüde arttırırken ihracatı da düşürecek niteliktedir.

Türkiye’de Enflasyonun Nedenleri

Türkiye’de enflasyonun nedenleri denildiği zaman parasal nedenler ve reel nedenler diye üç kısma ayırabilmek mümkündür.

Parasal Nedenler

  • Kamu Harcamaları
  • Banka Kredilerinde Yaşanan Artış
  • Dış Ödemelerde ki Artışlar
  • Hızla artan nüfus

Parasal nedenleri 4 başlık altında yukarıdaki gibi inceleyebiliriz.

Kamu harcamalarında açıkların ciddi oranda devam edilmesi sonucunda borçlanmalara gidilmek zorunda kalınmıştır. Merkez bankasının hazineye kısa vadeli banknot para vermesi ile bu açıklar kapatılmaya çalışılırken, aynı zamanda iç ve dış borçlanmalarda gidilmiştir. İç borçların geri ödemesinde faiz oranları nedeniyle enflasyonun oluşacağı kesin olduğundan genellikle dış borçlanmalara gidilir.

Banka kredilerinde ki artış ise ekonomide ek satın alma gücüne sebebiyet verir.

Dış ödemelerdeki artış, ülke sınırları içerisindeki döviz giriş çıkışını arttıracağı ve bu dövizlerin satın alma gücünü etkileyeceği için enflasyona neden olacaktır. Bu durum sadece TCMB tarafından önlenebilmektedir.

Hızlı nüfus artışı, üreten kesimin azalmasına yol açacağı gibi yani toplam arzı düşüreceği gibi, artan nüfusta toplam talep ciddi oranda artacak ve arz talebi karşılayamadığı için enflasyon oluşacaktır.

Reel Nedenler

  • Tekelci piyasa anlayışı ve rekabetin az ya da hiç olmaması
  • Ekonomideki darboğazlar
  • Verim azlığı
  • Maliyet artışına sebep olan nedenler (İthal enflasyon, Faizlerin yüksekliği, KİT ürünlerine yapılan zamlar, Ücret artışları)

Rekabet ortamında fiyatların ve maliyetlerin hızla düşeceği bilinmektedir. Rekabetin olmadığı alanlarda fiyatların hızla yükselebileceği önlenemez niteliktedir. Üretimlerde bilgi eksikliği, teknolojik eksiklik, küçük çaplı firmalar olunması nedeniyle verimlilik arttırılamamaktadır. Ekonomideki en büyük darboğaz enerji sistemidir. Gereken enerjinin sağlanabilmesi için firmalar ek maliyete başvurmakta ve bu durum verimliliği de doğrudan etkilemektedir.

İthal edilen enflasyonlarda ise ithal malın geldiği ülkede olabilecek enflasyonlar girdi mallarının fiyatlarını döviz cinsinden arttıracağı için ülkeye giriş maliyeti de artacak buda enflasyona neden olacaktır. Bu makalemizde enflasyon nedir, nasıl oluşur sorusuna cevap vermeye çalıştık. Enflasyon ile detaylı bilgilendirmelerin bulunduğu, Türkiye’de enflasyon oranları ile ilgili açıklayıcı bir makale olarak gördüğümüz ekonomixin hazırladığı makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.