Kurumlar Vergisi Nedir? Kimler Ne Zaman Ödemek Durumundadır?

0

Vergi denilince ilk akla gelen vergi türleri arasında yer alan kurumlar vergisi nedir? Kurumlardan doğrudan ( dolaysız ) olarak alınan vergilere kurumlar vergisi denir. Kurumsal bazda hizmet sunan işletmeler tarafından yanıtı merak edilen kimler kurumlar vergisi ödemek durumundadır? Kurumlar vergisine tabi olarak beyanname düzenleyen mükellefler kurumlar vergisini ödemek durumundadır. İşte kurumlar vergisine dair merak edilen en net sorular ve yanıtları!

Kurumlar Vergisi NE Zaman Ödenmektedir?

Kurumlar vergisi mükellefleri, kanunda belli olan kurallar kapsamında kurumlar vergisini ödemek durumundadır. Hesap döneminin kapanması sonrasındaki ayın devamındaki 4. Ayın ilk gününden yirmi beşinci günün mesai saati bitimine kadar geçen süre içerisinde kurumlar vergisi ödenmek durumundadır.

Kurumlar Vergisi Nereye Ödenir?

Kurumlar vergisinin ödemesi vergi dairelerine yapılmaktadır. Ancak burada kurumlar vergisi mükelleflerinin ödemelerini bağlı bulundukları vergi dairesine yapmak durumunda olduklarını belirtmekte fayda vardır. Yani, kurumun ya da iş merkezini hizmet sunduğu bölgenin vergi dairesine ödeme yapılmaktadır. Elbette ki ödeme yapmak için ilk önce kurumlar vergisi beyannamesinin oluşturulması şarttır. Bununla birlikte dijital ortamda e-beyanname oluşturulabileceğini ifade etmek de mümkün olmaktadır. Böylece kurumlar vergisini internet üzerinden de ödemeniz mümkün hale gelecektir.

Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır, Neye Göre Belirlenir?

Kurumların kazançları üzerinden kurumlar vergisinin hesaplandığını ifade etmek mümkün olur. Burada temel kriter, hesap dönemi içerisinde kurumsal vergi mükellefinin kazançları esas alınmaktadır. Kurumlar vergisinin hesaplanmasında, safi kurum kazancının temel belirleyici unsur olduğunu ifade etmek de mümkün olmaktadır. Günümüz koşullarında kurumlar vergisinin elde edilen gelir üzerinden yüzde 22 oranında olduğunu ifade etmek de mümkün olmaktadır.

Kurumlar Vergisiyle Gelir Vergisi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Şayet elde ettiğiniz yıllık kar miktarı üzerinden bir vergi ödeyecekseniz, bu tür vergilere gelir vergisi denir. Gelir vergisini gerçek kişiler öder. Şayet vergi kaydınızı bir firma üzerinden gerçekleştirdiyseniz, kurumlar vergisi ödersiniz. Kurumlar vergisinin ödeme kalemleriyle gelir vergisinin ödeme kalemleri birbirinden farklıdır.

Elbette ki şirket sahibi olan vergi mükelleflerinin birtakım sorumlulukları üstlendiklerini ifade etmek de mümkün olmaktadır. Bununla birlikte kimi zaman kurumlar vergisine tabi olan mükelleflere özel farklı uygulamaların da devreye girdiğini ifade etmek mümkün olmaktadır. Bütün bu bilgiler ışığında kurumlar vergisi nedir? Kurumsal bazda gelir elde edilen, şirketlerden alınan vergi türüne, kurumlar vergisi denir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.