Revalüasyon Nedir?

0

Sözlük anlamı olarak değer kazanma, bir malın değerinin artması anlamına gelmekte olan revalüasyon nedir sorusunun iktisadi anlamı da buna benzerdir. Ekonomide sıkça kullanılan bu kelimenin iktisadi anlamı bir ülkenin para biriminin değerinin diğer ülkeler karşısında artış göstermesidir. Bir ülkenin para değerinin artırılması enflasyon riskini önlemeye yönelik bir çalışmadır. Dış ticaret dengesinin pozitif yönde değişmesi ve tepe noktasına ulaşarak dengeye ulaşması amaçlanır.

Revalüasyon hükümet kararı ile uygulanmaktadır.  Bu karar ile ihracat miktarında azalma ve ithalatta artış yaşanmaktadır. Bu sayede ülkenin para birimi değer kazanır. Ülkedeki ithalat mallarının fiyatı düşerken ihracat mallarının fiyatında artış gerçekleşir. Genel olarak iç ticaret mallarının fiyatında düşüş yaşanır. Alım gücü artacağından enflasyon riski de azalmış olur.  Bu uygulama ile birlikte ithal edilen malların fiyatında düşüş gerçekleşir. Bu uygulamanın temel amacı da iş ve dış ticaret dengesini sağlamak ve ürün fiyatlarının ortalama düzeyde olmasını sağlamaktır.

Revalüasyon Özellikleri

Revalüasyon bir ülkenin para değerinin döviz ve altına göre değerinin artmasıdır. Revalüasyon özellikleri içinde en önemlisi ödeme dengesi bulunmayan ülkelerde uygulanmasıdır. Bu uygulama sayesinde ülkenin iç ve dış ödeme dengesinin sağlanması amaçlanır. Ödeme dengesinin fazla olması enflasyona yol açmaktadır.

İthalat mallarının ucuzlaması ve yerli malların fiyatında artış yaşanması bu uygulamanın diğer bir özelliğidir. Uygulama ile ithalat mallarında ucuzlama yaşanacağından ithalat artış gösterir. Güçlü ekonomilerde bu uygulama ile ekonomi daha da güçlenmektedir. Dış piyasada güçlü ve rekabetçi bir ekonomiye sahiptir. Bu ekonomide aynı zamanda sabit kur stratejisi belirlenmektedir. Değişken kur politikasında ödemelerde esneklikler olacağından bu uygulamada sıkı bir politika uygulanmaktadır. Tıpkı deflasyonda olduğu gibi bu uygulama da hükümet tarafından uygulanır. Ülkenin ekonomik dengesini korumak ve ekonomiyi güçlendirmek adına uygulanmaktadır.

 Zararları

Güçlü ekonomilerde uygulandığında çok olumlu etkileri bulunan bu uygulama bazı olumsuzluklar içermektedir. Revalüasyon zararları arasında en önemlisi, ülke içindeki rekabetin şiddetlenmesidir. Para biriminin değer kazanmasının doğal bir sonucu olarak ülkede ticaret mallarında rekabet artışı olur. Ayrıca ithalat mallarının daha uygun hale gelmesi yerli üretimi sınırlandırabilir. Yerli üretimde azalmalar meydana gelmektedir. Yerli ticaretin azalması yerli üreticiyi olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Revalüasyon hükümet tarafından ekonomiye müdahale edilmesi demektir. Paranın değeri doğal yollardan artış gösterdiğinde değeri net olarak bilinebilir. Ancak bu uygulamada paranın değerine dışarıdan müdahale bulunmaktadır. Bu nedenle paranın değeri tam olarak bilinememektedir. Paranın değeri hükümet müdahalesi ile artırılmıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak paranın değeri konusunda bir netlik olmaz. Para değerinde netlik bulunmaması nedeniyle ekonomik belirsizlikler ortaya çıkabilir.

Revalüasyon ve Devalüasyon Arasındaki Fark

Hem revalüasyon uygulamasında hem de devalüasyon uygulamasında sabit kur politikası benimsenmektedir. Revalüasyon ve devalüasyon arasındaki fark paranın değerinin zıt şekilde değiştirilmesidir. Devalüasyon hükümet tarafından alınan bir karar ile paranın değerinin düşmesidir. Devalüasyon uygulanan ülkenin para biriminin değeri diğer ülkelerin para birimine göre düşüş yaşamaktadır. Devalüasyon ile ülkedeki enflasyon oranının düşürülmesi amaçlanır. Bu uygulama ile merkez bankası karşılığı olmayacak miktarda para basar. Bu nedenle de ülkenin para biriminin değerinde düşüş yaşanır.

Hem devalüasyon uygulamasında hem de revalüasyon uygulamasında amaç ülkedeki para dengesizliğini gidermektir. Bu dengesizliğin ortadan kaldırılması enflasyonu düşürerek alım gücünde artış sağlamaktadır. Devalüasyon uygulamasında da sabit kur sistemi uygulanması gerekmektedir. Ancak ülkemizde 2001 krizi sonrasında sabit kur sistemi uygulanmamaktadır. Bu sebeple ülkemizde bu kavramların uygulanması söz konusu değildir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.