Swot Analizi Nedir?

0

Bu makalede swot analizi nedir? Sorusu üzerine yoğunlaşılacaktır ve kavram kısaca tanımlandıktan sonra detaylara dair bilgiler paylaşılacaktır. Swot analizi en basit tanımıyla bir firmanın güçlü, zayıf yönlerini belirleyerek bunu öne çıkarması, tehditleri ve fırsatların tespitini yapması ve bu hususların tümünü analiz etmesidir.

Swot Analizinin Faydaları Nelerdir?

Şirketler bu analiz yöntemiyle piyasada var olma ve tutunma mücadelesi verirler. Bu analiz doğru ve yerinde yapıldığında şirketin başarılı olma şansı yükselir. Şirketlerin yanı sıra bireylerin de swot analizi üzerine yoğunlaşması iş ve okul hayatı başarısını etkiler.

Şirketler bu analiz yöntemiyle markasını, ürününü piyasada nasıl gösterebileceğini görme şansı olur. Dezavantajlarını görerek bu konuda gerekli düzenlemeleri yapar, olası riskleri tespit ederek bu riskleri nasıl bertaraf edeceğini hesaplar ve firmanın performansı yükselir.

Kişiler swot analizi yaparken iş hayatındaki güçsüz yönlerini görerek bu konuda nasıl kendini geliştirmesi gerektiğini düşünür, olası tehditleri yok etmenin yollarını arar ve çözüm üretir. Bu sayede, hem okul hem de iş hayatında eksik yönlerini gören birey swot analizi yöntemiyle kendisini daha fazla test etme şansına sahip olur.

Swot Analizi Nasıl Yapılır?

Swot analizi yapılırken ilk olarak bir tablo çizerek güçlü olunan noktalar belirlenmelidir. Firmanın ürettiği ürünün diğer ürünlerle kıyaslandığında hangi yönleriyle daha fazla piyasada avantajlı olduğu tespit edilmelidir. Bu sayede bu güçlü tarafların korunması sağlanacaktır. Şirket bir proje üzerinde yoğunlaşmış ise bu projenin nihayete ermesi noktasında tüm süreç en başından değerlendirilecek ve yola sağlam bir muhasebe ile çıkılmış olacaktır.

Firmanın proje üzerindeki zayıf yönlerinin tespitini yaparak projenin başarılı olup olmayacağını sorgulaması bu analizin ikinci evresidir. Mali durumun iyi olmaması, personel sayısının eksikliği, teknik kapasitenin istenilen düzeyde olmaması gibi birçok husus bu konudaki olumsuz yanlara örnek olarak verilebilir.

Fırsatlar konusunda projenin başarısını etkileyen olumlu faktörlerin ortaya çıkarılması konusudur. Firma için tasarlanan projede eğer yetişmiş personel var ise ve firmanın altyapısı bu proje için uygun ise bunu fırsatlar kategorisinde değerlendirmek gereklidir.

Tehditler bu analiz için diğer unsurdur. Projenin başarılı olmasını engelleyecek etkenlerin ortaya çıkarılması ve buna dair önlemler alınması gereklidir. Rakiplerin piyasada güçlü olması, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum gibi birtakım riskler analizin başarı şansını etkiler

Swot Analizini Sunarken Öneriler

Swot analizi nedir? Sorusuyla makaleye başlandı ve swot analizini oluşturan unsurlara kısaca değinildi. Bundan sonra bu konuda yapılan analizin firmanın üst düzey yetkililerine nasıl sunulacağına dair bilgiler vermek gerekirse ilk etapta etkileyici bir sunum dosyası hazırlanmalıdır. Mümkün olduğunca istatistikler ve grafiklerle sunum görsel açıdan zenginleştirilmelidir.

Sunum yaparken mümkün olduğunca sade cümleler kullanılmalı gereksiz kelime ve ifadelerden kaçınılmalıdır. Swot analizi yapılırken muhakkak piyasa iyi araştırılmalı ve rakipler iyi değerlendirilmelidir. Rakibini tanımayan bir firmanın sistemde başarılı bir politika oluşturması mümkün değildir.

Rakiplerin açığını yakalamak, nelerde başarılı olduklarını saptamak firmanın kendi politikasını oluşturmada önemli etkenlerdir. Piyasa koşullarını iyi bilmek de bu konuda oldukça fayda sağlayıcıdır. Mevzuata hâkim olunmalı, potansiyel müşteriler iyi analiz edilmeli, mali durum dengede tutulmalıdır.

Bireyler İçin Swot Analizi

Bireyler de swot analizi nedir? Sorusunu kendilerine sorduklarında firmalarla benzer bir süreç gibi düşünebilirler. Elbette insanlar kar-zarar konusunu firma gibi algılamadıklarından okulda, iş yerinde veya özel hayatında başarı şansını kar olarak düşünmelidir. Kariyer basamaklarını tırmanırken avantajlı yönlerinizi, güçsüz yönlerinizi değerlendirmeniz, olası tehditleri belirlemeniz ve fırsatları görmeniz sizleri profesyonel yaşamda daha başarılı kılacak hususlardır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.