Şahıs Şirketi Nasıl Açılır?

0

Şahıs şirketi kurulması için ilk olarak yapılacakların başında gerekli belgelerin toplanması gerekmektedir. İlk aşamada gerekli evrakların tümü toplanıp şahıs şirketi nasıl açılır? Bağlı bulunulacak olan Vergi Dairesi Müdürlüğünde şahsen başvurularak verilmelidir. Ya da bu işlemleri yapması için bir kişiye vekâlet vererek yaptırılabilir. Ayrıca muhasebeci ya da mali müşavire vekâlet vererek bu işlemleri yaptırabilmektedir.

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Şahıs şirketi kurmak için bazı belgelerin alınması gerekmektedir. Bu belgeler tamamlandıktan sonra bulunulan Vergi Dairesi Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Şahıs şirketi kurmak için gerekli belgeler şunlardır:

 • Şirket kuracak kişinin kimlik fotokopisi
 • Kişinin ikametgah senedi
 • Noterden onaylı imza sirküleri
 • Yapılacak işlemleri kişi kendisi yapmayacaksa yapacak kişi için vekâletname belgesi
 • İşletme için dükkanın tapu fotokopisi ya da dükkan kiraysa kira belgesi fotokopisi

Bu belgeler gerekli yerlerden tam ve eksik olmadan alınarak Vergi Dairesi Müdürlüğüne teslim edilmelidir.

Şahıs Şirketi Hangi İşletmeler İçin Uygundur?

Şahıs şirketi kurmak isteyen kişiler genellikle düşük iş gücüne sahip işletmelerdir. Düşük iş gücüne sahip olacak işletmeler için şahıs şirketi kurması daha uygunudur. % 22 vergi dilimine kadar şahıs şirketi daha uygun bulunmaktadır. % 22 vergi dilimini geçecek işletmeler için limited şirketi kurması daha uygun olmaktadır. Şahıs şirketinin vergi ödemeleri limited şirketine göre daha düşüktür. Bu yüzden vergi oranları % 22’yi geçmeyecekse kişi şahıs limited şirketi yerine şahıs şirketi kurması daha mantıklıdır.

Şahıs Şirketi’nin Avantajları Nelerdir?

Şahıs şirketleri gelirleri belirli bir seviyede olduğu için ödeyeceği vergi miktarları da düşük miktarlardır. Ayrıca bunun yanında şahıs şirketlerinin vergi sistemi kademeli vergi sistemine dâhildir. Limited şirketlerin ödediği vergiler şahıs şirketine göre daha fazladır. Yani şahıs şirketlerinin ödeyeceği vergi miktarları daha az ve daha uygundur.

Şahıs şirketi kuran kişilerin yaşları 18-29 arası ise 70.000 TL’ye kadar vergiden muaf olmaktadır. Ayrıca vergiden muaf olduğu gibi bir sene boyunca 18-29 yaş arası şahıs şirketine sahip kişilerin Bağ-Kur’unu devlet karşılamaktadır.

Şahıs Şirketi Kurmanın Dezavantajları Nelerdir?

Şahıs şirketi kurulduktan sonra vergi dilimi % 22 geçtiği takdirde şahıs şirketinin ödeyeceği vergi oranları da artmaktadır. Şahıs şirketi % 22 vergi dilimini geçtiği zaman ödeyeceği vergi oranları % 35 kadar çıkmaktadır. Fakat limited şirketinin vergi dilimi % 22’dir. Ayrıca şahıs şirketinin devredilmesi limited şirketinin devredilmesine göre daha zordur. Limited şirketinin devredilmesi daha kolaydır.

Şahıs Şirketi Kurma Aşamaları ve Maliyeti

Şahıs şirketi kurulumu için ilk olarak bir muhasebeciyle anlaşılması gerekmektedir. Anlaşılacak muhasebeci şahıs şirketinin kurulumu için gerekli evrakları ve belgeleri tamamlayacaktır.

Şahıs Şirketi Kurma Aşamaları Şunlardır

 1. Muhasebeci bu işlemleri yapması için 600 TL ile 750 TL arasında bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Bu ücretin yanında muhasebeciye aylık olarak belirli bir miktarda muhasebe işlemleri için ücret ödenmesi gerekmektedir.
 2. Muhasebeci şahıs şirketi kurulumu için şahıs şirketi kuracak kişinin işe başlama dosyasını dolduracaktır.
 3. Ayrıca E-Devlet aracılığıyla 1 tane Nüfus cüzdanı sureti ve 2 tane ikametgâh alınmalıdır.
 4. Noterden alınacak imza beyannamesi için notere ödenecek ücret 60 TL’dir.
 5. İşlerin takip edilmesi için muhasebeciye ödenecek ücret 130 TL – 160 arasındadır.
 6. İşletmenin iş yeri kira ise kira sözleşmesi istenmektedir. Eğer ki işletmenin yeri kişinin kendine aitse tapu fotokopisi istenmektedir.
 7. Şirketi yazar kasa alınması lazımsa yazar kasa maliyeti 1000 TL ile 1500 TL arasında değişiklik göstermektedir.
 8. İş bölümü Ticaret Odasına kayıtlı olması gerekiyorsa kayıt için 1000 TL – 1500 TL arası bir ücret ödenmesi gereklidir.
 9. Şirkete Kaşe yapımı için 15 TL
 10. Şahıs şirketine fatura ve makbuz basımı için 300-350 TL arasında bir bütçe ayırmak gerekmektedir.

Yukarıdaki işlemler ve gerekli ödemeler yapılarak şahıs şirketi kurulmaktadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.