İnovasyon Ne Demek?

0

Yeni, farklı ve değişik denildiğinde inovasyon ne demek? Konusu akla geliyor. Özellikle iş yaşamı için inovasyon büyük öneme sahip. Bu önemin anlaşılabilmesi için öncelikle inovasyon kavramını açıklamak gerekir. İnovasyon kelimesinin Türkçe adı; yenilikçiliktir. Son zamanların en popüler kelimeleri arasındadır. Yenilikçilik özellikle bulunulan çağda olması gerekendir.

Her şeyin hızla değiştiği ve yenilendiği bir zaman diliminde sıradanlıktan kurtulmak ve alışılmışın dışında olmak önemli. İş dünyasının zorlu rekabet ortamında inovasyonun gerekliliği daha fazla artmaktadır. Esnek olmak, yenilikleri kucaklamak, değişime açık olmak oldukça önemli.

İnovasyon Nedir?

İnovasyon, tek bir cümleyle tanımlanamayacak kadar geniş bir anlam zenginliğine sahiptir. İnovasyon basit tanımıyla; değişik, farklı ve yeni fikirler geliştirmek, geliştirilen bu fikirleri uygulamak anlamına gelir. Bu fikirler, hem sorun çözmek için hem de karşılanamamış ihtiyaçlara cevap verilebilmesi için geliştirilmektedir.

Geliştirilen bu fikirler fayda sağlamak konusunda oldukça başarılıdır. İnovasyon; toplumsal, idari ve kültürel ortamlarda yeni yöntemlerin kullanılması anlamına da gelmektedir. Başka bir tanımıyla farklı ve aynı zamanda yeni bir sonuç olarak da tanımlanmaktadır. İnovasyon, yarar sağlamaktır.

İnovasyonun Amacı Nedir?

İnovasyon da amaç; ürün ve hizmetleri daha verimli, daha kullanışlı, daha işe yarar ve daha güzel duruma getirmektir. Bu yeni fikirlerin hayata geçirilmesiyle birlikte ürün ve hizmetler satılmaya başlanır. Böylece inovasyon yapılmış olur.

İnovasyon Süreci

Bu süreç, geliştirilen bilgi ve fikirlerin toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürülmesi olarak tanımlanır. Başka bir ifadeyle; sosyal, ekonomik ve teknik süreçlerin meydana getirdiği bir bütün olarak ortaya çıkar.

İnovasyon Örnekleri

İnovasyon örnekleri pek çok iş sektörü için verilebilir. Söz gelimi; bir x firması üzerinde hiçbir kir ve leke tutmayan bir kumaş üretmiş olsun. Bu kumaş üretildikten sonra satılırsa inovasyon yapılmış olur. Yani; bu x firması ürün inovasyonu yapmış olur. Bu örnekler çoğaltılabilir. İnovasyon; söz konusu firmanın bağlı olduğu iş sektöründe yeni fikirlerle piyasaya sunduğu ürün ya da hizmettir.

İnovasyon Gerekli midir?

İnovasyon, firmalr için büyük öneme sahiptir. İnovasyon ürün ve hizmet sunan firmalar rakiplerine göre her zaman bir adım önde olacaktır. Zira, tüketiciler, inovasyon ürün ve hizmeti diğer ürünlerden daha fazla talep edeceklerdir. Söz konusu firmaya talep arttığında işler daha da hızlanacak buna bağlı olarak kazanç artacaktır.

Firma, inovasyon ürün ve hizmeti iç pazarda satmakla yetinmeyecek ve ihraç edecektir. Elbette, bu durumda firmanın bulunduğu ülkenin kalkınmasına ve aynı zamanda gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Bütün bu bilgiler ışığında; inovasyon yapan firma, otel, hastane, market ya da restoranların olduğu ülkelerde işsizlik oranı azalacaktır. Kişilerin kazancı artacak ve insanların yaşam standartları da yükselecektir. Bütün bunlardan anlaşılabileceği gibi inovasyon o ülkenin insanlarının yaşam kaliteleri ve refahları açısından çok önemli. Bir ülkede inovasyon eksikse o ülke için bu avantajlar söz konusu olamaz. Bu nedenle, inovasyon her ülke için gereklidir.

İnovasyonla İlgili Ortak Fikirler

  • İnovasyonla ilgili bazı ortak fikirler bulunmaktadır. Hangi alan ya da sektörde yapılırsa yapılsın ortak fikirler içerir.
  • Rakipler, piyasa ortamı, müşterilerin talep, istek, ihtiyaç ve beklentileri konularında analizler yapmak
  • Stratejik etkileşimli bir plan geliştirmek
  • Yeni fikir ve değişimlere açık olmak
  • Müşterilerle ve çalışanlarla temasta olmak. Ürünler, hizmetler ve süreçler hakkında yeni fikirler üretmek
  • Kaynaklardan, teşviklerden, danışmanlardan yardım almak ve yararlanmak

Tüm bunlar inovasyonun ortak fikirleridir. İnovasyon sayesinde rakiplere karşı rekabet üstünlüğü elde etmek mümkündür. Bu noktada önemli olan inovasyon kavramını anlamak ve kavramaktır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.